ALGUSE ASI I ALGUSE ASI II KEYBOARD PRO PEREKONNA EELARVE
 

PEREKONNA EELARVE  
NimiHindOsta
Perekonna eelarve litsents17.00 eurot
Eelarve täiendav impordilitsents0.00 eurot

Perekonna eelarve programm on mõeldud neile, kes soovivad teada, miks raha enne palgapäeva otsa lõppeb. Programmi abil saab koostada oma pere-eelarve ning jälgida hiljem sellest kinnipidamist. Eelarve programmi igapäevane kasutamine aitab piirata plaaniväliseid kulutusi ning hoida tulud ja kulud tasakaalus. Teil on igal hetkel ülevaade oma rahalisest seisust ja sellest, kui palju võite sel kuul veel kulutada.

Lühidalt koosneb programmiga töötamine järgmistest etappidest:

 • Eelarve struktuuri määramine. Struktuur on kahetasandiline, s.t. igal tulul/kulul võivad olla ka alamjaotused. Enamlevinud sissetulekute ja väljaminekute liigid on juba programmis sees, kuid kasutaja saab lisada juurde uusi ja kustutada talle mittevajalikke liike.
 • Eelarve koostamine. Sisestage kuude kaupa oma eeldatavad sissetulekud ja väljaminekud. 
 • Igapäevaste sissekannete tegemine. Sisestage oma päeva jooksu tehtud ostud, arvete tasumised ja muud väljaminekud ning sissetulekud. Selle tegvuse lihtsustamiseks saab kasutaja määrata perioodilisi püsimakseid, mida programm hiljem automaatselt lisama hakkab.
 • Kulude jälgimine. Erinevad aruannete vormid võimaldavad teil jälgida oma kulutuste jaotust liigiti ning vastavust eelarves ettenähtuga kuu ja aasta lõikes.

VÕIMALUSED

 • pidada arvet perekonna sissetulekute ja väljaminekute kohta
 • pidada eraldi arvet perekonnaliikmete kulutuste kohta (alates versioonist 1.1)
 • planeerida kulusid kuude kaupa
 • sisestada automaatselt püsikulusid ja -tulusid (telefoniarved, palk) 
 • importida Hansapanga, SEB Ühispanga, Nordea ja Sampo panga internetipankade väljavõtte faile. Vajab täiendavat litsentsi. (UUS)
 • jälgida planeeritud eelarve täitmist
 • koostada erinevaid aruandeid (kuu ja aasta lõikes)
 • tõmmata programmi uuendusi ja täiendusi üle interneti

VIITED, KOMMENTAARID, MÜÜGIKOHAD

TÕMBAMINE

 • Versioon 2.0.6. (demo, lubab sisestada kuni 10 kirjet)
  Pärast installeerimist valige menüüst Spikker->Programmi uuendus, et saada kõige viimased muudatused.
  Windows 7 omanikel soovitame programm installeerida C:\Eelarve kataloogi, kuna muidu ei pruugi uuenduste tõmbamine töötada.
 • IBAN-i konverter
  Kopeerige see fail samasse kataloogi kus on Eelarve programm. Programm konverteerib IBANI väljavõtted tagasi vanasse konto formaati.

 

  Eestikeelne tarkvara Eesti programmeerijatelt Copyright © 1999 Ellermaa. september, 2005.